AByT
Teleconsulting


 


Home
Projecten
Werkwijze
Telewerk
Bronnen
Overeenkomst
Voorwaarden


Werkwijze


De dienstverlening van AByT wordt gekenmerkt door:
 1. AByT als aanspreekpunt
  AByT is te allen tijde aanspreekpunt voor opdrachtformulering en opdrachtuitvoering.

 2. Duidelijk omschreven projectaanpak
  Om zowel de aanpak als de kosten voor de opdrachtgever transparant te maken, zijn onze projectvoorstellen fasegewijs opgebouwd. Per fase worden de noodzakelijke werkzaamheden en kosten benoemd.

 3. Actieve betrokkenheid opdrachtgever
  Wij geven de mogelijkheden aan om medewerkers van de cliënt-organisatie actief te betrekken. Draagvlak bij de medewerkers en goede sturing vanuit het management zijn succesfactoren bij elke verandering. Deze factoren rekenen wij ook tot onze verantwoordelijkheid.

 4. Gericht op implementatie van adviezen
  Wij dragen niet alleen inhoudelijke adviezen aan, maar zijn ook specialist in het hanteren van veranderkundige methoden. Wij nemen verantwoordelijkheid voor de implementatie van onze adviezen.

 5. Onafhankelijk en objectief
  AByT is een zelfstandig, onafhankelijk adviesbureau zonder relaties met andere aan het advieswerk gerelateerde vormen van dienstverlening. Objectiviteit in ons werk is daardoor gewaarborgd.