AByT
Teleconsulting

Nwe Jonkerstraat 16
1011 CM Amsterdam
KvK 33302066

Inhuurovereenkomst


tussen

Albert Benschop
Nwe Jonkerstraat 16
1011 CM Amsterdam
06-12120759

en

Naam opdrachtgever
Adres opdrachtgever
 

Overeenkomstnummer

Aanvangsdatum
Looptijd

Honorarium

Van toepassing zijnde Bijlage(n)

Hierna te noemen: "AByT"

 

 

 
Hierna te noemen: "OPDRACHTGEVER"

 

XXXX

xx-xx-xxxx
xx-xx-xxxx - xx-xx-xxxx

€ xxxx,-. (ex. BTW)

Bijlage A - Algemene Voorwaarden
Bijlage B - Werkzaamheden

In aanmerking nemende dat AByT maximaal gedurende
bovengenoemde looptijd OPDRACHTGEVER diensten zal verlenen:

zijn OPDRACHTGEVER en AByT als volgt overeengekomen:

De in Bijlage A opgenomen Algemene Voorwaarden van toepassing.

AByT

Plaats / DatumHandtekeningNaam / funktie


OPDRACHTGEVER

Plaats / DatumHandtekeningNaam / funktie