AByT
Teleconsulting

 

Home
Wie
Cursussen
Projecten
Telewerk
Bronnen
Overeenkomst
Voorwaarden
Route
Contact

Fiscale aftrek

De overheid stimuleert het leren door werknemers. Hiervoor heeft zij twee scholingsfaciliteiten in het leven geroepen:
1. fiscale scholingsfaciliteit
2. afdrachtsvermindering scholing

Fiscale scholingsfaciliteit
De Scholingsaftrek heeft betrekking op kosten en lasten die het bedrijf maakt voor scholing van zijn werknemers. Onder scholing wordt verstaan: cursussen, opleidingen en studies voor beroep

De Scholingsaftrek is toepasbaar voor alle ondernemingen die belastingplichtig zijn. Uiteraard zijn de kosten voor scholing als bedrijfskosten volledig aftrekbaar. De scholingsfaciliteit bestaat uit een extra aftrek van nog eens 40% van de gemaakte kosten voor scholing. Voor werknemers boven de 40 jaar is deze extra aftrek 80%.

Afdrachtsvermindering scholing
Voor organisaties en instanties die niet belastingplichtig zijn is een aparte regeling getroffen. De gemaakte scholingskosten worden via een vermindering van de loonbelasting (maximaal 28%) verrekend.


Voor beide regelingen gelden een aantal regels en voorwaarden. Deze zijn bij uw accountant of de belastingdienst op te vragen. Meer informatie en de volledige wetstekst kunt u vinden op de site van de belastingdienst. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon voor ondernemers: 0800-0443.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


wie | cursussen | projecten | telewerk | bronnen | overeenkomst | voorwaarden | route